STEUN ONS

Stichting ARTisBOOK is een non-profitorganisatie zonder structurele subsidie. De activiteiten en projecten worden gefinancierd uit fondsen en sponsoren.

Wil je een financiële bijdrage leveren aan WKB18?  We zijn heel blij met iedere bijdrage.

Mijn donatie € -

Schenking

ARTisBOOK streeft ernaar om een archief op te bouwen met kunstdocumentatie om kennis te verzamelen en te archiveren, te delen en dit te gebruiken voor onderzoek. Wil je hieraan bijdragen door middel van een schenking in de vorm van een kunstenaarspublicatie, een kunstenaarsdossier, ephemera, publicaties van musea, galeries, uitgevers of officiële instellingen, neem dan contact op met de stichting via info@artisbook.nl.

ANBI

Draag je het kunstwerk in boekvorm een warm hart toe, dan kun je door middel van een schenking of legaat bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de activiteiten van ARTisBOOK. ARTisBOOK heeft de status culturele ANBI. Donaties zijn aftrekbaar van de belastingen.
 Particulieren mogen in hun aangifte bij inkomstenbelasting 1,25 x het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder vennootschapsbelasting vallen mogen dit 1,5 x aftrekken. Uw donaties zijn zeer welkom! Onze IBAN is: NL39INGB0008124814 t.n.v. Stichting ARTisBOOK.